کارخانه ما

ما شامل دو کارگاه، با مساحت کل بیش از 10، 900 متر مربع، بیش از 150 کارگر. ما همچنین برای اطمینان از توسعه و بهبود بیشتر محصولات خود، تجربه و بازخورد مشتری را در نظر می گیریم.


Xindongfuhu یکی از معروف ترین چین استکباب پز گازی،چادر مسافرتی, تخت کمپینگتولید کنندگان و تامین کنندگان